Faşizm Nedir?

İtalyan diktatör Benito Mussolini tarafından Birinci Dünya Savaşı sıralarında ortaya atılan bir dünya görüşü olan faşizm ırk üstünlüğüne dayanan bir siyasi doktrin. Bu siyasal sistemin temelinde otoriter devlet üzerine kurulu bir radikal milliyetçilik vardır. En önemli temsilcileri Mussolini ve Hitler tarafından Almanya ve İtalya’da uygulanmıştır.

Faşist gelenek; komünizme, marksist sosyalizme, liberalizme, demokrasiye ve geleneksel sağcı muhafazakârlığa karşı durur. Faşistlerin amaçları, kendi uluslarını totaliter bir devlet yoluyla bütünleştirmektir.

Faşistler devletlerine hürmetle bağlılık, güçlü bir lidere sadakat, aşırı milliyetçi tutum ve militarizme önem verirler. Siyasal şiddet, savaş ve emperyalizm hedefleri gerçekleştirmek için gereklidir.

Faşizm ilk defa 1922 yılında Benito Mussolini tarafından İtalya’da ortaya çıkmıştır. Mussolini iktidara gelince devletin resmi ideolojisi olmuştur. Günümüzde faşizm kelimesi, antidemokratik ve otoriter ideoloji ve yönetim sistemlerinin tamamını kapsıyor.

Faşizm, baskıcı rejimleri adlandırmak için kullanılan genel bir siyasi terim haline gelmeden evvel, İtalyan milliyetçiliğini temsil eden bir ideoloji olarak ortaya çıktı. Faşist rejimlerin olmazsa olmazı milliyetçiliktir.

Faşist yönetim biçimi Birinci Dünya Savaşı’ndan İkinci Dünya Savaşı’na kadar en çok İtalya ve Almanya’da hüküm sürmüştür. En büyük temsilcileri Benito Mussolini ve Adolf Hitler. Faşizmin özelliklerine kısaca bakalım.

Faşizmin Özellikleri:

* Lider ilkesi
* Milliyetçilik ve vatanseverlik.
* Anti semitizm (Alman faşizminde)
* Popülizm
* Anti-komünizm
* Anti-liberalizm

Faşizm ile ilgili sözler:

-“Faşizm demokrasinin zıddı değil, fakat kriz dönemlerinde evrildiği halidir.” [Danielle Bleitrach]

-“Faşizm, derin bilinç dışı gereksinimlere hizmet eden sanal bir psikopatiydi.” [J. G. Ballard]

-“Faşizm bir dindir. 20.yüzyıl tarihte faşizmin asrı olarak bilinecektir”. [Mussolini]

-“Faşizm kapitalizme tepkiden başka birşey değildir.” [Leon Trotsky]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir